PAK Gistel - Platform voor Beeldende Kunst Ga naar de inhoud

PAK (Platform voor Actuele Kunsten)

PAK, platform voor actuele kunsten. Een verrassend initiatief.

“PAK wil een dynamisch en actueel gesprek aangaan met kunstenaars en het begrip ruimte. PAK biedt hedendaagse kunstenaars de mogelijkheid werk te presenteren in een indrukwekkend binnen- en buitendecor. De vzw beschikt over een ongerept en uniek natuurdomein van twee hectaren groot tussen Brugge en Oostende. PAK zal naast het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen ook een permanente beeldentuin creëren.

Zowel jong, aanstormend talent als gerenommeerde kunstenaars kunnen bij PAK hun werk tonen. Het is de bedoeling een creatieve, energieke en bezielde interactie aan te gaan tussen de mens en de natuur. Het filosofische vertrekpunt is een breed maatschappelijk idealisme. Het is een plek waar kunst kan ademen en mensen geraakt worden door schoonheid, creatie of emotie. PAK wil het sociaal-artistiek engagement stimuleren.

PAK wenst de toeschouwer te verrassen met krachtige werken en de kunstenaar uit te dagen om in confrontatie te gaan met de omgeving. Op die manier wil de vzw uitgroeien tot een internationaal platform waar vruchtbare artistieke uitwisselingen centraal staan.”  (Frank Demarest, initatiefnemer).


PAK is een vereniging zonder winstoogmerk die erop gericht is om het werk te promoten van Belgische en internationale hedendaagse kunstenaars.

PAK beschikt over een omvangrijke tentoonstellingsruimte van 300m² op een natuurterrein van 2 hectaren in de gemeente Gistel, dichtbij Oostende. Op regelmatige basis worden er individuele en groepstentoonstellingen georganiseerd. PAK staat open voor alle artistieke disciplines : van schilderkunst, beeldhouwkunst, collage en fotografie, tot video, literatuur, theater, performance, muziek of nog andere kunstvormen.

PAK wenst rechtstreekse ontmoetingen tussen de kunstenaar en het publiek aan te moedigen en organiseert lezingen en atelierbezoeken voor kunstliefhebbers en verzamelaars.

PAK kan ook een belangrijke rol spelen als organisator van tentoonstellingen op een andere locatie dan de ruimte in Gistel en kan kunstenaars steunen bij de productie van nieuwe werken. Zo staat het iedere kunstenaar vrij om bij PAK een dossier van kandidatuur in te dienen om een tentoonstelling te kunnen organiseren of een werk te kunnen creëren. PAK verbindt zich ertoe de aanvragen te beantwoorden binnen de kortst mogelijke termijn.

PAK positioneert zich als een nieuw privé-initiatief binnen een regio waar een aantal publieke en private instellingen hedendaagse kunst promoot. Zo kan het ontdekken van de expositieruimte van PAK gecombineerd worden met een bezoek aan de collectie en tentoonstellingen van Mu.Zee in Oostende.